Leer van meester Ruud om Eerste Hulp te verlenen.

Er is een ongeluk gebeurd. Een EHBO-held weet dan wat te doen:

  • Let op gevaar
  • Ga na wat er is gebeurd
  • Vraag wat het slachtoffer mankeert
  • Stel het slachtoffer gerust
  • Zorg voor beschutting
  • Zorg voor (professionele) hulp
  • Help het slachtoffer op de plaats waar hij ligt of zit

Jess, Priya, Frans, Max en meester Ruud helpen je graag met tips. Word jij ook EHBO-held?


verkorte Disclaimer
Het samenstellen van de inhoud van deze site gebeurt met grote zorgvuldigheid. De Koninklijke EHBO aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie. Het gebruik van de informatie geschiedt op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker van de site.
Bij twijfel dient u altijd contact op te nemen met arts, apotheker of hulpdienst. De site kan links bevatten naar websites of webpagina’s van anderen.
De Koninklijke EHBO is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud van websites of webpagina’s van derden. Instructeurs eerste hulp hebben met behulp van ervaren leerkrachten basisonderwijs en een orthopedagoge nieuw lesmateriaal opgezet. De afgelopen periode is in een viertal klassen de vernieuwde methode getest.

Deze website is samengeteld door :DuFaucon-it
Copyright 2017 – 2022