Achtergrond informatie bij les 8

Kleine circulatie: https://www.youtube.com/watch?v=bNx-4Th483M

Reanimatie 1 hulpverlener zonder AED: https://www.youtube.com/watch?v=vMmhrd1iqcI

Reanimatie 2 hulpverleners met AED: https://www.youtube.com/watch?v=z0sv5SfoXRQ&t=3s

Reanimatie van drenkelingen en kinderen: https://www.youtube.com/watch?v=mxPGy62qjMg

Informatie van de Hartstichting: https://www.hartstichting.nl/wat-we-doen/spreekbeurt-werkstuk

Tips van de actie Samen Dementievriendelijk: https://samendementievriendelijk.nl/tips-omgaan-met-dementie