Lesmaterialen

Lespresentaties

U vindt bij elke les digitaal materiaal ter ondersteuning van uw instructie in de les. Deze presentaties staan op de USB-stick die bij de leskist hoort. Op het besloten deel van deze site kunt u (vanaf augustus 2017) verdiepingsmaterialen vinden en met uw account de meest actuele presentaties downloaden. Met uw account kunt u ook de instructiefilmpjes bekijken van de diverse handelingen die u de leerlingen later gaat aanleren.

Leerlingenboek: Handboek EHBO-held

In het handboek EHBO-held staat alle uitleg. Leerlingen kunnen hier de informatie uit de les nalezen. Ook gebruiken zij het handboek bij het zelfstandig uitvoeren van opdrachten. De vier hoofdfiguren in het handboek, de EHBO-helden, zijn aanspreekbaar voor elke groep 7 of 8 leerling.

Werkboek

De opdrachten in het werkboek sluiten goed aan bij de lespresentaties en het leerlingenboek. Net zoals in het leerlingenboek zijn de situaties in het werkboek zo realistisch mogelijk voor deze doelgroep gekozen.

Leskist

In de leskist zitten alle materialen die u nodig hebt om de lessen te geven. Omdat niet elke klas hetzelfde aantal leerlingen heeft, bieden wij de leskist als maatwerk aan. Materialen zoals (werk)boekjes, certificaten en vervangend verbandmateriaal kunnen ook los worden besteld.

Lesplan

U vindt in de handleiding een korte toelichting bij elke les. U leest per les wat de lesdoelen zijn. Ook staat er per keer duidelijk bij welke materialen worden gebruikt en wat u eventueel moet doen aan voorbereidende activiteiten.

Dan volgt de beschrijving met suggesties voor de inleiding, de verwerking en de afsluiting van de les. Tot slot geven we bij de opdrachten die de kinderen zelfstandig uitvoeren kijktips voor het observeren van leerlingen.

Opbouw docentenboek

In het docentenboek wordt eerst aandacht gegeven aan de specifieke didactische vaardigheden die nodig zijn voor het aanleren van  Eerste Hulp handelingen.

Leerkrachten basisonderwijs kunnen met deze tips én de kennis uit het boek Eerste Hulp Verlenen de lessen zelfstandig verzorgen.

Voor mensen die in het bezit zijn van een diploma Eerste Hulp maar zonder didactische achtergrond is een hoofdstuk opgenomen over lesgeven in het algemeen.

Na deze meer algemene informatie en de checklist voor de inhoud van de leskist volgt per les een uitleg van de opbouw.

Dieren hebben ook een bloedgroep

Het type bloedgroep dat een hond of kat heeft wordt bepaald door specifieke eiwitten (antigenen) die aanwezig zijn op de rode bloedcellen. Het belangrijkste zijn de A antigenen bij de hond, en bij de kat A en B antigenen.

Honden kunnen wel of geen antigeen A op hun rode bloedcellen hebben. Ze zijn A positief (wel antigeen A) of A negatief (geen antigeen A op rode bloedcel).

Katten kunnen antigeen A (bloedgroep A), antigeen B (bloedgroep B), of antigeen A en B (bloedgroep AB) op hun rode bloedcellen hebben.